Inovație în training pentru incluziune socială și diversitate – DivIn Training

Abilități profesionale de mentorat și coaching on line pentru instruirea tinerilor – ONLINE MENTOR
mai 1, 2014
Inovație în training pentru incluziune socială și diversitate – DivIn Training

1.08.2019 – 31.07.2021

Programul ERASMUS+, Acțiunea Cheie 1 – Educația adulților

Proiectul își propune perfecționarea formatorilor asociației pentru a-și completa  cunoştințele, competențele, bunele practici, strategiile şi metodele de lucru și intervenție în domeniul formării adulților, cu scopul de a îmbunătăţi calitatea serviciilor oferite şi de a adapta activităţile de formare la nevoile beneficiarilor organizaţiei, inclusiv ale persoanelor dezavantajate.

Comunicat de presa lansare proiect – Comunicat-de-presa-Everest-DivIn-Training-19.08.2019

Comunicat de presa 2 – Comunicat-de-presa-Everest-DivIn-Training – 5.07.2021

Comunicat de presa de final de proiect – Comunicat de presa-Everest-DivIn-training-17.06.2022

Curs formare ,,We Are All Special: Inclusion and Support for Students with Special Needs In and Out of the Classroom’’

Ne bucurӑm sӑ vӑ aducem la cunoştinţӑ faptul cӑ Anca Ionescu, unul dintre membrii echipei Asociaţiei Everest, a participat la cursul ,,We Are All Special: Inclusion and Support for Students with Special Needs In and Out of the Classroom’’, în perioada 9-14/08/2021, curs susţinut de cӑtre Europass Teacher Academy la Barcelona, în cadrul proiectului Erasmus+: Actiunea Cheie 1 – Proiecte de mobilitate in domeniul educatiei adulților, Proiect ,,Inovație și training pentru incluziune socială și diversitate – DIVIN TRAINING’’ (Project Nr: 2019-1-RO01-KA104-061981). Prin intermediul acestui curs, doamna Anca Ionescu a obţinut o înțelegere mai profundă asupra dinamicii clasei, al succesului învățării și al implicӑrii familiei în educaţia persoanelor cu nevoi speciale. Acest curs susţine atitudinea pe care profesorii ar trebui sӑ o aibӑ în cadrul cursurilor incluzive, pentru a preveni etichetarea, izolarea sau agresiunea față de elevii cu nevoi speciale. Într-o sală de clasă mixtӑ, diversitatea este un sinonim pentru înțelegere, integrare și oportunitate.

Curs formare ,,Creativity in the Classroom in Theory and Practice“

În martie 2020, unul dintre formatorii Asociaţiei Everest, a participat la cursul ,,Creativity in the Classroom in Theory and Practice“, în perioada 9-18/03/2020, curs susţinut de cӑtre iTEACH ITL INSTITUTE la Istanbul, în cadrul proiectului Erasmus+: Actiunea Cheie 1 – Proiecte de mobilitate in domeniul educatiei adulților, Proiect ,,Inovație și training pentru incluziune socială și diversitate – DIVIN TRAINING’’ (Project Nr: 2019-1-RO01-KA104-061981). Cursul a fost deosebit de interesant și atractiv prin subiectele abordate, prin metodele de predare și prin mediul de învățare multinațional. Subiectele abordate au fost creativitatea și modalități de a o dezvolta prin activități de formare, rolul creativității în motivarea formabililor, formarea centrată pe formabil, gândirea laterală, blocajele mentale, învățarea bazată pe proiecte și pe probleme, metode creative de predare și învățare. Cunoștințele și abilitățile dobândite vor fi folosite cu succes în activitățile de formare ale Asociației Everest și diseminate în cadru echipei de formatori și colaboratori.

 

Curs formare ,,ITC in Education”

Ne bucurăm să vă aducem la cunoștința faptul că Iordache Dragoș-Mihail, unul dintre membrii echipei Asociației Everest, a participat la cursul ,,ITC in Education” la Praga, desfășurat în perioada 6-10/09/2021, curs susținut de ITC International, în cadrul proiectului Erasmus+: Acțiunea Cheie 1 – Proiecte de mobilitate in domeniul educației adulților, Proiect ,,Inovație și training pentru incluziune socială și diversitate – DIVIN TRAINING’’ (Project Nr: 2019-1-RO01-KA104-061981). Prin intermediul acestui curs, domnul Iordache Dragoș-Mihail a deprins competențe aprofundate cu privire la utilizarea aplicațiilor online, utilizarea diverselor tipuri de platforme de e-learning și a învățat despre crearea de postere și realizarea eficientă a prezentărilor. Acest curs a dorit să contribuie la creșterea calității și eficienței educației. Cursul se adresează tuturor lectorilor indiferent de subiectul predat și ajută la creșterea competențelor în utilizarea tehnologiei în sala de curs. Acest curs își propune și să utilizeze resurse educaționale din librării online, să dezvolte abilități în crearea unor draft-uri de lecții online și să crească nivelul de conștientizare cu privire la posibilele riscuri pe care educația online le poate avea.

Curs formare ,,Outdoor education’’

În august 2020, unul dintre formatorii Asociaţiei Everest, a participat la cursul ,,Outdoor education’’, curs susţinut de cӑtre iTEACH ITL INSTITUTE la Paris, în cadrul proiectului Erasmus+: Acțiunea Cheie 1 – Proiecte de mobilitate în domeniul educatiei adulților, Proiect ,,Inovație și training pentru incluziune socială și diversitate – DIVIN TRAINING’’ (Project Nr: 2019-1-RO01-KA104-061981). Cursul a fost inedit și extrem de util fiind deosebit de interesant și atractiv și a contribuit la perfecționarea participanților în abordarea educației outdoor, la dobândirea de principii și tehnici specifice acestui tip de educație, a potențialului și beneficiilor sale, a diversității de locații în care poate fi practicată și a dezvoltării respectului pentru mediul înconjurător. Cunoștințele și abilitățile dobândite vor fi folosite cu succes în activitățile de formare ale Asociației Everest și diseminate în cadrul echipei de formatori și colaboratori.

Curs formare ,,Drama in Education – Holistic Approach to Teaching with Drama Techniques’’

Ne bucurӑm sӑ vӑ aducem la cunoştinţӑ faptul cӑ Irina Drăgan, unul dintre membrii echipei Asociaţiei Everest, a participat la cursul ,,Drama in Education – Holistic Approach to Teaching with Drama Techniques’’, în perioada 20-26/08/2021, curs susţinut de cӑtre Pricalica la Santorini, Grecia, în cadrul proiectului Erasmus+: Actiunea Cheie 1 – Proiecte de mobilitate în domeniul educatiei adulților, Proiect ,,Inovație și training pentru incluziune socială și diversitate – DIVIN TRAINING’’ (Project Nr: 2019-1-RO01-KA104-061981). Prin intermediul acestui curs, doamna Irina Drăgan a dezvoltat abilități noi și a dobândit cunoștințe specifice de a utiliza drama ca și metodă non-formală de educație în activitățile de training. În același timp, a învățat cum să creeze un mediu de învățare creativ și interactiv pentru a dezvolta abilitățile transversale ale cursanților.

Curs formare ,,Education Equity – Inclusive education”

Unul dintre formatorii Asociaţiei Everest, a participat la cursul ,,Education Equity – Inclusive education”, în perioada 16-20/08/2021, curs susţinut de cӑtre iTEACH ITL INSTITUTE la Paris, în cadrul proiectului Erasmus+: Actiunea Cheie 1 – Proiecte de mobilitate în domeniul educaţiei adulților, Proiect ,,Inovație și training pentru incluziune socială și diversitate – DIVIN TRAINING’’ (Proiect Nr: 2019-1-RO01-KA104-061981). Cursul a vizat formarea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile precum și metode, tehnici și conținuturi care să îl apropie pe formator de acest tip de formabil astfel încât să ducă la o mai eficientă incluziune socială. Cursul a cuprins sesiuni de team building, tehnici și metode de spargere a gheții și de încălzire, educație outdoor, activități bazate pe interogare, rezolvare de probleme, brainstorming, sesiuni de negociere și convingere, tehnici de automotivare, etc. Toate aceste metode și conținuturi vor fi utilizate de formatorul Asociației Everest și diseminate în cadru echipei de formatori și colaboratori în activități ulterioare de formare.

Curs formare ,,Innovative Approaches to Teaching’’

Ne bucurӑm sӑ vӑ informăm cӑ Irina Alistar, unul dintre membrii echipei Asociaţiei Everest, a participat la cursul ,,Innovative Approaches to Teaching’’, în perioada 16-20/08/2021, curs susţinut de cӑtre ITC International la Praga, în cadrul proiectului Erasmus+: Acţiunea Cheie 1 – Proiecte de mobilitate în domeniul educaţiei adulților, Proiect ,,Inovație și training pentru incluziune socială și diversitate – DIVIN TRAINING’’ (Project Nr: 2019-1-RO01-KA104-061981). Prin intermediul acestui curs, doamna Irina Alistar a obţinut o înțelegere mai profundă a metodelor de predare interactive astfel încât calitatea și eficiența procesului educațional să crească. Acest curs a inclus module teoretice și multe aplicații practice pentru încurajarea creativității, organizarea proiectelor, integrarea copiilor aparținând minorităților, învӑţarea bazatӑ pe explorare şi gamificarea clasei, precum şi utilizarea ICT ca instrument de dezvoltare a gȃndirii critice. Aplicarea acestor cunoștințe în activitatea de formare va ajuta participanții la o mai bunӑ integrare și cooperare, prin creșterea motivației și a implicării în procesul de învățare.

 

Curs formare ,,Technology and Media in Education’’

Ne bucurăm să vă informăm că Irina Macovei, unul dintre membrii echipei Asociaţiei Everest, a participat la cursul ,,Technology and Media in Education’’, în perioada 20-26/08/2021, organizat de Pričalica, în Fira, Santorini, în cadrul proiectului Erasmus+: Acţiunea Cheie 1 – Proiecte de mobilitate în domeniul educaţiei adulților, Proiect ,,Inovație și training pentru incluziune socială și diversitate – DIVIN TRAINING’’ (Project Nr: 2019-1-RO01-KA104-061981). Prin intermediul acestui curs, doamnana Irina Macovei şi-a dezvoltat abilităţile de a crea conţinuturi şi resurse de învăţare şi predare, folosind diverse mijloace media şi editarea audio-video în cadrul storytelling-ului digital. Cursul s-a centrat pe dimensiunea practică şi a avut drept scop dezvoltarea cunoştinţelor şi competenţelor participaţilor de a utiliza tehnologia în combinaţie cu tehnicile de storytelling pentru a crea un context de învăţare şi predare creativ, atractiv şi incluziv. Un alt obiectiv al cursului a fost înţelegerea modului în care tehnologiile şi mijloacele media pot fi utilizate în timpul lecţiilor, inclusiv prin folosirea unor intrumente online gratuite de editare video, publicare web sau creare de conţinut media. De asemenea, cursul a fost orientat spre înţelegerea întregului potential pe care îl are predarea prin storytelling şi prin contrucţia de poveşti în procesul educativ.

Curs formare ,,Active Art: Understanding and Enjoying Art in the Classroom and Beyond”

Ne bucurăm să vă informăm că Irina Macovei, unul dintre membrii echipei Asociaţiei Everest, a participat la cursul „Active Art: Understanding and Enjoying Art in the Classroom and Beyond”, organizat de Europass Teacher Academy la Barcelona, în perioada 6-11 Septembrie 2021, în cadrul proiectului Erasmus+: Actiunea Cheie 1 – Proiecte de mobilitate în domeniul educației adulților, Proiect ,,Inovație și training pentru incluziune socială și diversitate – DIVIN TRAINING’’ (Proiect Nr: 2019-1-RO01-KA104-061981). Cursul a avut o abordare multidisciplinară a artei şi a psihologiei artei, scopul fiind de a oferi participanţilor diferite moduri de înțelegere și predare prin artă a unor subiecte diverse, pentru a stimula procesul creativ al tinerilor și pentru a genera cel mai bun impact al activităților legate de artă asupra bunăstării noastre. Astfel, doamna Irina Macovei a învăţat cum să combine teoria cu exerciţiile practice într-un mod productiv, şi-a dezvoltat abilităţile de a menţine activă atenția și motivația tinerilor / cursanţilor pe parcursul unui proces de învățare creativ şi de a stimula gândirea laterală a acestora.

ro_RORomanian
en_USEnglish ro_RORomanian