PROIECTE desfasurate de asociatia everest
Parteneriatul pentru învăţare Grundtvig 2012-2014

"Învăţaţi să preveniţi şi să controlaţi efectele epuizării profesionale"

Tensiunea acumulată la locul de muncă este o problemă de lungă durată pentru asistenţii medicali și pentru personalul de îngrijire, indiferent de naționalitate, tipul de formare profesională, secţia sau tipul de activitate clinică sau non-clinică.

Asistenţii medicali și personalul de îngrijire au locuri de muncă stresante, deoarece sunt expuşi la o gamă largă de situații și condiții cu potențial stresant. Factorii stresori includ volumul mare sau excesiv de muncă, orele de lucru neregulate și nesociale, oboseala fizică, solicitarea emoţională de a face pacienților bolnavi și familiilor lor, precum şi pacienților cu comportamente dificile. Asistenţii medicali se mai confruntă şi cu lipsa personalului de sprijin, nesiguranţa cu privire la tratamentele efectuate, conflictele cu alţi asistenţi medicali, cu personalul de supraveghere și cu medicii, contactul cu moartea și cu procesul morţii, dificultățile de management, aspectele care implică îngrijirea pacientului, preocupările legate de cunoștințe și competențe tehnice. Astfel, că există o nevoie clară de conştientizare, de măsuri de prevenire și de instituirea unor modele de intervenție individuale sau de grup pentru a face față epuizării profesionale.

Scopul pe termen lung al proiectului este de a dezvolta tehnici de consiliere, metode de formare și materiale pentru a sprijini asistenţii medicali și personalul de îngrijire să prevină şi să combată epuizarea profesională. Acest obiectiv va fi atins prin schimburi de experiență, de bune practici, studii de caz, campanii de conștientizare puse în aplicare de către cele 6 organizații furnizoare de formare sau care desfăşoară alte activități împreună cu asistenţii medicali și cu îngrijitorii în 5 țări - România, Italia, Turcia, Republica Cehă și Polonia.

Rezultatele proiectului vor fi: sensibilizarea cu privire la necesitatea de a preveni și controla efectele epuizării profesionale, o curricula și un manual privind prevenirea şi controlul epuizării profesionale, un curs de formare pilotat, jurnalul proiectului, diseminarea rezultatelor proiectului.

Parteneri:

 • Associazione INFORjob, Italia
 • Sılıfke Toplum Saglıgı Başkanlıgı, Turcia
 • Społeczne Towarzystwo Pomocy Geriatrii ,Polonia
 • Gerontologický institute, Republica Cehă
 • Centrul de formare profesională, orientare, consiliere şi plasare a forţei de muncă "FORMATEMP", România

Campania "Nu există nici o scuză pentru violenţă! Luptă pentru dreptul tău la o viaţă liniştită!"

Scopul campaniei constă în creşterea gradului de conştientizare şi combaterea violenţei domestice împotriva femeilor şi copiilor

Obiectivele campaniei sunt:

 • Informarea şi sensibilizarea asistenţilor medicali şi a moaşelor cu privire la implicaţiile fenomenului de violenţă domestică şi a urmărilor sale;
 • Creşterea gradului de implicare a asistenţilor medicali şi a moaşelor în ce priveşte ajutarea şi îndrumarea victimelor violenţei domestice către servicii specializate ce le pot ajuta în găsirea unei soluţii;
 • Dezvoltarea capacităţii asistenţilor medicali şi a moaşelor de a acţiona  din perspectiva interesului superior al victimelor violenţei domestice care prevede protecţia acestora faţă de orice formă de abuz şi violenţă.
Grupul ţintă este constituit din asistenţi medicali, moaşe şi viitori asistenţi medicali din Judeţul Iaşi

Partenerii Asociaţiei Everest sunt:

 • O.A.M.G.M.A.M.R Filiala Iaşi
 • Şcoala Postliceală Sanitară ,,Grigore Ghica Vodă’’ Iaşi

Mesajul campaniei:

 • Informare privind natura violenţei domestice; abuzul nu include numai violenţă fizică, dar şi emoţională, verbală, distrugerea proprietăţii şi alte comportamente ce pot speria sau intimida victimele şi copiii acestora. Fiecare trebuie să înveţe că nu există scuză pentru nici un comportament abuziv şi că nu e niciodată vina victimei;
 • Campania trebuie să stabilească noi atitudini precum: femeile şi copiii merită respect, comportamentul violent este responsabilitatea agresorului.
 • Actele de abuz nu trebuie trecute cu vederea. Asistenţii medicali şi moaşele trebuie să ajute şi să îndrume victimele violenţei domestice către servicii specializate ce le pot ajuta în găsirea unei soluţii.
Sloganul campaniei este: "Nu există nici o scuză pentru violenţă! Luptă pentru dreptul tău la o viaţă liniştită!"

Căile şi mijloacele de comunicare folosite sunt:

 • Informare website
 • Afişe
 • Fliere
 • Proiecţii de filme tematice însoţite de dezbateri
 • Mese rotunde

Campania "O familie fericită – sprijin şi educaţie pentru familii din mediul rural"

Acestă campanie urmăreşte îmbunătăţirea calităţii vieţii unor familii defavorizate din mediul rural şi constă în activităţi de ajutorare, informare, consiliere şi educare.

Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun şi de Paşte colectăm şi dăruim haine şi jucării familiilor defavorizate din 3 comune din Judeţul Iaşi. De asemeni, vom desfăşura cursuri informale de planificare familială şi educaţie pentru sănătate şi vom distribui materialelor informative.

Proiectul a început la 1 decembrie 2010 şi se va desfăşura până la sfârşitul anului 2011. Grupul ţintă vizat de această campanie va fi constituit din cel puţin 60 de familii din comunele alese. Succesul acestui proiect pilot va fi asigurat de cooperarea strânsă cu autorităţile locale, cu şcolile şi cu parohiile din comunele respective.

Campania "Nu te lăsa păcălit! Dependenţa de droguri, alcool sau tutun te face să pierzi libertatea de a fi tu însuţi!"

Scopul campaniei constă în creşterea gradului de conştientizare privind efectele consumului şi dependenţei de droguri, medicamente, plante etnobotanice, alcool şi tutun

Obiectivele campaniei sunt:

 • Informarea şi sensibilizarea asistenţilor medicali şi a moaşelor cu privire la implicaţiile consumului şi dependenţei de droguri, medicamente, plante etnobotanice, alcool şi tutun;
 • Creşterea gradului de implicare a asistenţilor medicali şi a moaşelor în ce priveşte ajutarea şi îndrumarea persoanelor dependente de droguri, medicamente, plante etnobotanice, alcool şi tutun către servicii specializate ce le pot ajuta în găsirea unei soluţii;
 • Dezvoltarea atitudinilor şi comportamentelor favorabile sănătăţii prin oferirea de exemple de bună practică din partea asistenţilor medicali şi a moaşelor.
Grupul ţintă este format din asistenţi medicali, moaşe, pacienţi şi tineri din Judeţul Iaşi

Partenerii Asociaţiei Everest sunt:

 • O.A.M.G.M.A.M.R. Filiala Iaşi
 • Şcoala Postliceală Sanitară "Grigore Ghica Vodă" Iaşi

Mesajul campaniei este:

 • Campania urmăreşte să stabilească noi atitudini privind propriul management al stării de sănătate, privind importanţa prevenirii consumului şi dependenţei de droguri, plante etnobotanice, alcool şi ţigări, dar şi privind accesarea serviciilor medicale preventive şi curative;
 • Informare privind efectele consumului şi dependenţei de droguri, plante etnobotanice, alcool şi ţigări, dar şi promovarea unui stil de viaţă sănătos.

Sloganul campaniei este: "Nu te lăsa păcălit! Dependenţa de droguri, alcool sau tutun te face să pierzi libertatea de a fi tu însuţi! Asistenţii medicali te pot informa sau te pot ajuta să găseşti o soluţie la problema ta!"

Căile şi mijloacele de comunicare folosite sunt:

 • Informare website
 • Afişe
 • Fliere
 • Sesiuni de informare, urmate de dezbateri şi prezentări de spoturi tematice
 • Conferinţă de presă pentru diseminarea rezultatelor campaniei respective

Copyright © 2012, Asociatia Everest. Toate drepturile rezervate.