Misiune

Asociaţia Everest este o asociaţie non-profit care activează din 2010 în domeniul educaţiei pentru sănătate, a promovării sănătăţii, a educaţiei formale şi non-formale pentru tineri şi adulţi, al asistenţei sociale şi ajutorării persoanelor defavorizate, copiilor şi vârstnicilor. Ne propunem să realizăm proiecte de cercetare, campanii de informare şi conştientizare pe teme de interes medical şi social, activităţi de promovare şi apărărare a drepturilor şi libertăţilor omului, de cunoaştere şi încurajare a participării civice, de protejare a mediului şi naturii, de sprijinire a sportului şi activităţilor de tineret.

Obiective

Promovarea şi furnizarea de programe de educatie şi formare profesională – calificare, recalificare, formare profesională continuă, specializare.

Promovarea sănătăţii şi elaborarea, dezvoltarea şi diseminarea de materiale, proiecte şi programe de educaţie pentru sănătate şi strategii pentru educaţie la nivel local, regional, naţional şi internaţional.

Contribuirea la dezvoltarea de politici şi programe de incluziune socială pentru persoane, familii, grupuri aflate în dificultate sau risc social.

Desfăşurarea de activităţi de tineret, prevenirea consumului de droguri în rândul copiilor şi adolescenţilor, protecţia copilului împotriva oricăror forme de violenţă şi abuz.

Promovarea şi realizarea de programe de cercetare ştiinţifică în domeniul educaţiei tinerilor şi adulţilor, ştiinţelor socio-umane, ştiinţelor medicale, a altor domenii conexe, într-o manieră interdisciplinară şi valorificarea acestora în spaţiul Uniunii Europene.

Parteneri

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România Filiala Iaşi.

Şcoala Postliceală ,,Grigore Ghica Vodă'' Iaşi.

Platforma educațională LearnZone.ro.

Cursuri pentru infirmieri

Asociaţia Everest face înscrieri pentru cursul de calificare: infirmieră. Cod nomenclator ocupaţie: 5132.2.1 Durata cursului: 22 săptămâni

Taxă: 650 lei

Cursurile se finalizează cu Certificat de calificare eliberat de CNFPA şi acreditat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului şi recunoscut şi internaţional în toate ţările Uniunii Europene.

Programul cursuriloreste accesibil si adaptat nevoilor fiecarei grupe formate, iar taxa de curs se poate achita în 3 rate.

Documente necesare: carte de identitate (copie), certificat de naştere (copie), certificat de căsătorie (copie), adeverinţă medicală tip, diploma ultima şcoală absolvită (copie)

Adresă de e-mail: asociatia.everest@gmail.com

Voluntariat

Programul nostru de voluntariat presupune:

Recrutarea şi selectarea persoanelor care doresc să devină voluntari în cadrul asociaţiei

Instruirea voluntarilor

Supervizarea activităţilor de către coordonatorul echipei de voluntari

Orientarea şi implicarea voluntarilor în programele şi activităţile Asociaţiei Everest

Dacă vrei să te implici în activităţile noastre trimite un mesaj la adresa de email: asociatia.everest@gmail.com

Campania 2%

Sistemul 2% permite contribuabililor persoane fizice să direcţioneze 2% din impozitul lor pe venit către o organizaţie sau asociaţie non profit. Este un sistem prin care cetăţenii au posibilitatea să decidă în mod direct ce se întâmplă cu o parte din impozitul lor.

Pentru a direcţiona 2% din impozitul pe venitul anual spre o entitate non profit, contribuabilul trebuie sa completeze formularul 230 - Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual. Persoanele care obţin, pe lânga salarii, şi alte venituri, vor completa formularul 200 - Click aici pentru descărcare Declaraţie specială privind veniturile realizate, la toate capitolele aferente tipului de venit obţinut, inclusiv capitolul III, Destinaţia sumei reprezentând 2% din impozitul pe venitul anual datorat.

Asociaţia Everest va folosi banii obtinuţi pe această cale în campaniile de informare şi conştientizare privind efectele violenţei domestice şi ale dependenţei de droguri şi alcool. Datele de identificare ale Asociaţiei Everest care trebuie completate pe formularul 230 - Click aici pentru descărcare sunt urmatoarele:

Asociaţia Everest

Cod de înregistrare fiscala: 27393076 Cont bancar: RO32 BTRL 0240 1202 W584 29XX Banca Transilvania

Vă mulțumim pentru ajutor!

Resurse

  Legea nr. 217/22 mai 2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie - Click aici pentru descărcare

  Ordonanţa 95/24 decembrie 2003 privind modificarea şi completarea Legii 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie - Click aici pentru descărcare

  Legea 202/19 aprilie 2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi - Click aici pentru descărcare

  Legea 211/27 mai 2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor - Click aici pentru descărcare

  Legea 678/21 noiembrie 2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane - Click aici pentru descărcare

  Hotărârea 299/13 martie 2003 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane

  Articole din Codul Penal legate de violenţa asupra femeii - Click aici pentru descărcare

Studiul O.N.U. privind violența asupra copiilor